06 Mac 2011

Bahaya 'Uzlah Bagi Aktivis - Ust Mohd Huri


Kuliah Pagi Ahad 3 R'awal 1432HPenceramah: Ustaz Mohd Huri bin Alias

Makna: 'Uzlah atau Tafarrud
Menurut Bahasa : Menjauh ke sebelah
Menurut Istilah : Mengutamakan hidup sendirian daripada hidup berjamaah (bersama orang banyak)

Dengan begitu, sang aktifis merasa cukup menegakkan Islam hanya untuk dirinya sendiri dan tidak menghiraukan keadaan sekitar, meskipun mereka tersia-sia atau binasa. Atau dia menegakkan Islam dalam dirinya sendiri dan juga orang lain, namun usahanya itu tidak ia lakukan bersama-sama dengan jamaah (pejuang) yang lain melainkan ia lakukan sendiri.

Akibat / Bahaya ’Uzlah atau Tafarrud:

Akibat ’Uzlah bagi Aktifis:

1. Tidak mengetahui keadaan dirinya yang sebenarnya.
2. Menghalangi mereka untuk mendapatkan seorang penolong yang dapat mengendalikan tangannya dan membantunya untuk memperbaiki aibnya dan kekurangan-kekurangannya.
3. Menyia-nyiakan sebagian kemampuan dan potensi mereka yang menyebabkan mereka menjadi sasaran penyesatan dan bisikan syetan, lebih-lebih yang berkenaan dengan kepribadiannya.
4. Kurang pengalaman dan pelatihan dalam menghadapi kesukaran dan rintangan-rintangan di tengah perjalanan.
5. Menimbulkan rasa putus asa (pesimis) yang dapat mengakibatkan penyakit futrur.
6. Sempitnya lapangan untuk memperoleh pahala dan ganjaran dari Allah.
7. Kehilangan kemampuan untuk menegakkan din Allah pada dirinya pada hari ini dan hari-hari berikutnya.
8. Mencampakkan diri ke dalam dosa dan kebencian Ilahi, karena memisahkan diri dari masyarakat dan meninggalkan jama’ah.

05 Mac 2011

Tanda-Tanda Kenabian Rasulullah SAW - Ust Azman Halim


"Saya melihat tanda kenabian di antara kedua pundak Rasulullah s.a.w, iaitu daging berwarna merah sebesar telur burung merpati."
(Riwayat Tirmizi, Muslim dan Ahmad)


Kuliah Pagi Ahad 3 R'awal 1432HPenceramah: Ustaz Azman b. Abd Halim